• Hukuki Danışmanlık

  HUKUKİ DANIŞMANLIK

  Öncelikle Koruyucu Hukuk ve Danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. İhtilaf ve sorunları daha doğmadan tespit etmek ve önlemeyi amaçlamaktadır.

  Bilgi için!
   
 • gayrimenkül hukuk

  GAYRİMENKUL, KAMULAŞTIRMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HUKUKU

  Rehin ve ipotek, işlemleri, Zilyetlik, Tapu siciline ilişkin davalar.
  İmar planından kaynaklanan sorunlar, Kentsel dönüşümden kaynaklanan adli ve idari sorunlar, Alanlarında Danışmanlık ve Hukuk Hizmeti Vermektedir.

  Bilgi için!
   
 • CEZA HUKUKU, ANAYASA VE İNSAN HAKLARI HUKUKU

  CEZA HUKUKU, ANAYASA VE İNSAN HAKLARI HUKUKU

  Sulh Ceza Mahkemeleri Kapsamına Giren İhtilafların Çözümü, Uzlaşma, Suç Duyurusunda Bulunma ve Soruşturma Aşamasında Dosyanın Takibi Alanlarında Danışmanlık ve Hukuk Hizmeti Vermektedir.

  Bilgi için!
   
 • YABANCILAR VE VATANDAŞLIK HUKUKU

  YABANCILAR VE VATANDAŞLIK HUKUKU

  Oturma izni ve çalışma izni işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması Yabancıların Türkiye de taşınmaz ve taşınır mal edinmesine yönelik tüm işlemlerin takibi Yabancılık unsuru taşıyan miras meselelerinin çözümlenmesi ve bunu ilişkin davaların takibi Türk vatandaşlığının kazanılması, kaybedilmesi, vatandaşlıktan çıkarılma gibi idari işlemlerin ve davaların takibi

  Bilgi için!
   
 • İŞ HUKUKU

  İşten Çıkarma ve Fesihten Kaynaklı Davalar, Kıdem, İhbar, Fazla Mesai, Maaş Alacağı Davaları,

  Bilgi için!
   
 • İş Hukuku

  BORÇLAR HUKUKU VE TİCARET HUKUKU

  Sözleşmeden Kaynaklanan Tazminat Talepleri, Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat Talepleri, Trafik Kazalarından Kaynaklanan Tazminat Talepleri,

  Bilgi için!
   
 • Zayıf, daima adalet ve eşitlik ister, halbuki bunlar kuvvetlinin umurunda bile değildir. ARISTOTELES
 • Geciken adalet, adaletsizlik getirir.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130411-2.htm ilgili yasanın tam metni yayınlanan gazete linkinden edinilebilir
 
   
uyap e vekalet uygulaması uyap e vekalet uygulaması

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ E-VEKALET PULU ENTEGRASYONU UYAP üzerinden dava açma, evrak gönderme işlemlerinin mümkün hale gelmesi ve avukatlar tarafından yoğun olarak kullanılması ile vekaletname ve yetki belgelerine yapıştırılması zorunlu olan VEKALET PULU; Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Merkezleri’nin ortaklaşa geliştirdiği, teknik çalışma kapsamında, 24.04.2013 tarihi itibarıyla, elektronik ortamda kullanılma açılmıştır.